Content Creation | Digital Marketing | Entrepreneurship | gamzealuc.com | petroica.co

Photo : Daria Shevtsova — www.dariashevtsova.com

UX’minimal ekibi olarak dün 2. sezona giriş yaptık, bu yılki ilk etkinliğimizi — UX’minimal Meetup 120 — düzenledik. 18 kişilik bu kocaman ekip, bu etkinliğin organizasyon sürecinde neler yaptı? Biz, önceki yıla kıyasla neleri iyileştirdik, nelerde değişiklik yaptık? Gönüllü toplulukların arkaplanında dönen süreçleri öğrenmek isteyenler için hepsinden bu yazıda bahsedeceğim…

Gamze Aluç

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store