Sign in

Content Creation | Digital Marketing | Entrepreneurship | gamzealuc.com | petroica.co

If you didn’t read the first part of this blog post, click to read. (120 Useful Websites For Your Business and Marketing — 2020 Edition)

1. Do you see the same templates in social media posts, again and again? Are you tired of paying too much money for daily-social media posts’ design? Are you looking for something new?

2. As a freelancer, do you need an invoice for your customers? No problem. Check these websites:

3. Communicate and work together with your team:

4. Receive international payments:

5…


First of all, I would like to say that I used all of these music platforms, and still, I am not happy with my decision. All opinions depend on my observation, so you do not have to decide through them. At the end of the blog, you can see my grade for them.

For four years, I used Spotify. Then, I left. Because:


Last night, I watched The Social Dilemma on Netflix. I was waiting for this all the time, and I can say that it was one of the perfect content I have ever seen!

About Documentary

It talks about how social networking disrupted our past, our today, and our future.

Why is this important?

This is an unusual production because you can see former employees from Facebook, Twitter, Instagram, and other big tech companies that rule the world. They invented and developed many features and services for big companies, but you know what? They do not want to use it. They…


2. Are you searching for a content idea? Look at your competitors’ ads! Search for topics and keywords! Also, it is a great way to search for your competitors’ strategies. You can use these websites for searching e-commerce products too. How useful!

3. To write more efficient contents:

4. Do you want to write an e-mail but don’t know how to do? Learn…


Bu yazının ilk kısmını okumadıysanız, buradan erişebilirsiniz.

Önce Türkiye’den başlayalım. Buradan Türk Patent ve Marka Enstitüsü’ne ulaşabilirsiniz. Marka adına özel arama yapabildiğiniz gibi, kategorilere özel arama da yapabilirsiniz. Kategori araması için NICE adı…


Sürdürülebilir yapılar ve kırılgan olmayan dönüşümler, kullanıcı kitlesinden sürekli alınan geri dönütler ve bir seferlik planlanmayan hamleler ile mümkün. 4 sene önce tasarladığımız ve her sene büyüyerek devam eden University4Society kar topu etkisiyle ekosistemde değer yaratıyor. Bu değer yaratma zincirini ne Koronavirüs ne de ekonomik yetersizlikler kırabiliyor. Girişimcilik konusunda tecrübeli olan topluluğumuz, her zamanki gibi tam gaz devam ediyor. Peki, bu konudaki sürdürülebilirliğimizi nasıl sağlıyoruz?

University4society

University4society ailesi olarak her yıl etkinliklerimizin sonuçlarını analiz ediyor, gözlemlerimizi paylaşıyor, etkinliklerin nasıl geçtiğine dair anketler yapıyor ve topladığımız içgörülerle kendimizi daha çok geliştiriyoruz.

Geçen yıl edindiğimiz sonuçlar, bu yılki etkinliklerimizin bir kısmını online yapabileceğimizi…


Photo : Daria Shevtsova — www.dariashevtsova.com

Zamanımızın büyük çoğunluğunu evde geçirmek zorunda kaldığımız şu günlerde, evden çalışmak üzerine yeterince uygulama ve yöntem keşfettik. Ancak işten artakalan zamanda çoğumuzun kitap okumak ve film izlemekten öteye gidebileceğimizin farkında olmadığını farkettim, en azından benim gözlemim bu yöndeydi. Bu nedenle aşağıdaki listeyi hazırladım.

Bizim bu günlerde biraz daha kafa dağıtmaya, biraz daha birlikte olmaya ihtiyacımız var.

Tek bir maddenin bile sizin için işe yarayacağını düşünürseniz, amacıma ulaştım demektir. :)

1. Klasik yöntemlerden başlayalım, kitap okumak istiyorsanız ve seçemiyorsanız:

Goodreads Önerileri

Benim Önerilerim

Kitap okuma maceranız sırasında sizi saracak bir sosyal ağ ararsanız : Goodreads

Benim de ara ara kullandığım, ancak…


Photo : Daria Shevtsova — www.dariashevtsova.com

In those days, when we had to spend most of our time at home, we discovered enough practices and methods of working from home. But I realized that many of us were not aware that we have more options than reading books and watching movies after work, at least that was my observation. Therefore, I prepared the list below. We need to relax and be together recently. If you think that a single suggestion will work for you, I have achieved my goal. :)


UX’minimal ekibi olarak dün 2. sezona giriş yaptık, bu yılki ilk etkinliğimizi — UX’minimal Meetup 120 — düzenledik. 18 kişilik bu kocaman ekip, bu etkinliğin organizasyon sürecinde neler yaptı? Biz, önceki yıla kıyasla neleri iyileştirdik, nelerde değişiklik yaptık? Gönüllü toplulukların arkaplanında dönen süreçleri öğrenmek isteyenler için hepsinden bu yazıda bahsedeceğim. :)

UX’minimal olarak birkaç takımdan oluşuyorduk. Planlama ekibi, organizasyon ekibi, sponsorluk ekibi gibi alt takımlarımız vardı. Bu sezon, bu sisteme devam etmekle beraber, yeni bir yol denedik. İş ne kadar dallanıp budaklanırsa ve ayrıntıya girersek, süreçleri yürütmemiz o kadar zorlaşıyordu. Bu nedenle, Swiss Army Knife moduna geçtik. Birkaç…


Girişimciliğe yeni adım atanların en çok zorlandığı konulardan biri de pazar analizi. Peki pazarı analiz etmek neden bu kadar önemli? Pazardaki bütün rakiplerimizi bilmek zorunda mıyız? Doğru müşteri kitlemizi nasıl bulacağız? Bu ürün/hizmet nasıl satılacak? Satılmalı mı? :)

Bu soruları cevaplamaya, yatırımcıların duymaktan haz etmedikleri iki cümle örneği vermekle başlayalım. İlki “bizim rakibimiz yok” cümlesi. İkincisi de “herkes bizim müşterimiz olabilir”.

Aslında, herkes sizin rakibiniz olabilir ama herkes sizin müşteriniz olamaz.

Öyleyse, müşterilerinizi tanımak zorundasınız. Eğer bu ürün/hizmeti hobi için yapmıyorsanız; bir sorun çözmesini, bir fayda sağlamasını ya da bir gelir ortaya çıkartmasını istiyorsanız, müşterinizi kendinizden iyi bilmeniz gerek.

Amazon…

Gamze Aluç

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store